Zmluvy

Povinné zverejňovanie ZMLÚV 


P. č. Číslo zmluvy
Predmet Cena Poznámka
 1.
 ELMOUR - D.L.
   Zmluva
 2.   Zmluva o výpomoci pri zimnej údržbe November 2011
   Zmluva
 3.    Zmluva o dielo I.Družstevná a.s. Vývoz tuhého odpadu- december 2011    Zmluva
 4.    Zmluva o nájme nebyt. priestorov Slovenská Pošta Február 2012    Zmluva
 5.    Zmluva o vykonani auditu účtovnej uzávierky Vician 4.6.2012    Zmluva
 6.    Zmluva o tr. odpade júl 2012    Zmluva
 7.    Zmluva-nakladanie s elektro.odpadom- úll 2012    Zmluva
 8.    Zmluva-ukl.odpadu- júl 2012    Zmluva
 9.    Zmluva o poskytnuti fin dot. Banska Bystrica  20.09.2012    Zmluva
 10    ELEMONT_sro_Zhodnocovanie odpadu
   Zmluva
 11    Zmluva-reklama Klaudia Nagyová Top Register    Zmluva
 12    Zmluva-zimná údrzba  I.Družstevná a.s. Dačov Lom    Zmluva
 13    Zmluva o dielo - vývoz TKO    
 14    Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa
 do distribučnej sústavy
   
 15    Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - BBSK
   
 16    Zmluva-zimná údržba MK
   
 17    Zmluva o dielo - vývoz TKO
   
 18   Zmluva o poskytnutí dotácie
   
 19   Dohoda - VEOLIA
   
 20    Zmluva o dielo-modernizácia vchodu a zádveria KD
   
 21    Zmluva o vykonaní auditu
 k 31.12.2013
   
 22   Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
   
 23   Zmluva o dielo - kultúrny program
   
 24   Zmluva o dielo - oprava strechy