Faktúry


Povinné zverejňovanie FAKTÚR

P. č. Číslo  faktúry Predmet Cena Poznámka
 1.  0020110083  Aktualizácia programu KEO, Záhorce
 13,42€  14.01.2011
 2.  1317327014  Elektrická energia SEZ, Žilina
 12,69€  17.01.2011
 3.  8541785961  Internet, Orange Slovensko, BA
 13,25€  18.01.2011
 4.  11010059  AC Vzdelávacia agentúra, seminár ZV
 28€  19.01.2011
 5.  0020110439  Aktualizácia programu KEO, Záhorce
 13,42€  01.02.2011
 6.  319279  SAMNET, Informačný systém samosprávy, Zlaté Moravce
 32,86€  04.02.2011
 7.  1111001  TKO MPS,s.r.o. Krupina
 64,98€  07.02.2011
 8.  2 2011  Inžinierska činnosť, ing.Kokavec
 600€  07.02.2011
 9.  1110216995  Telefón, Swan,a.s. BA
 38,57€  09.02.2011
 10.  7722937966  Telefón, Slovak Telekom,BA
 31,99€  09.02.2011
 11.  3132110034  TKO, Marius Pedersen, a.s.Trenčín,VK
 150,22€  10.02.2011
 12.  11ZF0079  webex media s.r.o.
 19,90  14.02.2011
 13  2011013  I.Družstevná.a.s..  268,37  14.02.2011
 14.  2011014  I.Družstevná a.s.
 245,04  14.02.2011
 15  11020311  seminár ZV
 28  23.02.2011
 16.  5113496626  Orange Slovensko
 13,25  24.02.2011
 17.  30110061  Geotrans lomy s.r.o.
 113,84  03.03.2011
 18. 2111001914  Slovakia energy s.r.o.
 77,89  03.03.2011
 19  2111003269  Slovakia energy s.r.o.
 198,79  07.03.2011
 20.  2111003264  Slovakia energy s.r.o.
 8,78  07.03.2011
 21.  2111003266  Slovakia energy s.r.o.
 39,21  07.03.2011
 22.  11030447  seminár ZV
 28  09.03.2011
 23.  6723955319  telefón Slovak Telekom
 31,64  09.03.2011
 24.  3132110217  Marius Pedersen a.s.
 359,55  10.03.2011
 25.  1110323235  Swan, a.s.
 54,89  10.03.2011
 26.  2011043  I. Dužstevná a.s.
 336,96  11.03.2011
 27  2111008582  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. (el.energia)  849,04  17.03.2011
 28  2011055 I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (oprava VO)  87,65  17.03.2011
 29  212021269  Stredosl. vod.prev. spoločnosť V.Krtíš (voda)  10,42  18.03.2011
 30  212021267  Stredosl. vod. prev. spoločnosť V.Krtíš (voda)  3,47  18.07.2011
 31  5117016816  Orange Slovensko, a.s. Bratislava (INTERNET)  13,25  24.03.2011
 32  11030596  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, Zvolen (seminár)  28,00  24.03.2011
 33  2111109003  SOZA, Bratislava (autorská odmena)  20,40  31.03.2011
 34  52011  ELCOP, s.r.o. Sliač (elektromontážne práce)  2134,90  01.04.2011
 35  20110055  Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ, Zvolen(krovinorez)  682,00  01.04.2011
 36  5724970064  T-Com, Bratislava (telefón)  33,62  07.04.2011
 37  3132110355  Marius Pedersen, trenčín (likvidácia TKO)  22,46  07.04.2011
 38  3132110346  Marius Pedersen, Trenčín (likvidácia TKO)  63,25  07.04.2011
 39  0020110830  KEO, s.r.o., Záhorce (aktualizácia programu)  13,42  07.04.2011
 40  212033008  Stredoslovenská vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš (voda)  11,57  07.04.2011
 41  7700019738  SWAN, Bratislava (telefón)  37,73  12.04.2011
 42  2110067876  Poradca podnikateľa, Žilina (Finančný spravodaj)  21,18  08.04.2011
 43  2011089  I.Družstevná, as. Dačov Lom (vývoz TKO)  103,49  19.04.2011
 44  0195052626  orange Slovensko (INTERNET)  13,25  28.04.2011
 45  11040682  AC Vzdelávacia agentúra, Zvolen (seminár)  28,00  01.04.2011
 46  7700019738  SWAN, Bratislava (telefón)  42,10  09.05.2011
 47  1725983494  T-Com, Bratislava (telefón)  30,35  09.05.2011
 48  2011118  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom(vývoz TKO)  337,26  10.05.2011
 49  2011119  I.Družstevná, a.s. dačov Lom (vývoz TKO)  75,60  10.06.2011
 50  3132110565  Marius Pedersen, trenčín (likvidácia TKO)  348,70  11.05.2011
 51  20015  PREPOL, Zvolen (krovinorez)  499,00  12.05.2011
 52  201118914 ESET, Bratislava (NOD 32)  55,37  12.05.2011
 53  99732076  Poradca s.r.o. Žilina (Verejná správa)  54,80  16.05.2011
 54  2111013044  Slovakia energy, Bratislava (el. energia vyúčtovanie)  27,25  18.05.2011
 55  2111013160  Slovakia energy, Bratislava (el. energia vyúčtovanie)  368,67  18.05.2011
 56  2111013159  Slovakia energy, bratislava (el. enrgia vyúčtovanie)  8,89  18.05.2011
 57  1317327015  Stredolovenská energetika, Žilina(el. energia vyúčtovanie)  462,26  19.05.2011
 58  201177  Ing. Mária Kučerová, Lučenec (odborná literatúra)  9,80  25.05.2011
 59  0195052626  Orange Slovensko (INTERNET)  13,25  25.05.2011
 60  20110056  Neštátna ambulancia pracovného lekkárstva, Lučenec (kapitačný poplatok)  19,92  30.05.2011
 61 0727007489 T-Com, Bratislava (telefón) 34,02 08.06.2011
 62  1104864  SLOVGRAM, Bratislava (odmeny výkonným umelcom)  33,50  09.06.2011
 63  3132110687  Marius Pedersen, Trenčín (likvidácia TKO)  427,31  10.06.2011
 64  2011199  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (vývoz TKO)  75,60  14.06.2011
 65  2011200  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (vývoz TKO)  474,52  14.06.2011
 66  2011221  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom (vývoz trávy)  79,68  15.06.2011
 67  0195052626  Orange Slovensko (INTERNET)  13,25  22.06.2011
 68  1611  SERVIS elektrospotrebičov, Lučenec (oprava miestneho rozhlasu)  466,56  23.06.2011
 69  FV1101300  Milan Násali ELMOUR,K.Kosihy,realizácia stavby "vybudovanie prístupovej ..."  137.550,00  13.12.2011
         
         
 1  20120132  KEO, Záhorce, aktualizácia KEO  13,42  16,012012
 2  20120380  KEO, Záhorce, modul mzdy KEO WIN  50,57  16.01.2012
 3  120048  webex media, Košice, webhosting  19,90  20.01.2012
 4  5150248153  Orange Slovensko , INTERNET  16,70  23.01.2012
 5  12010092  Anna Čunderlíková, AC Vzdelávacia agentúra, seminár  32,00  27.01.2012
 6  12020185  Anna čunderlíková, AC Vzdelávacia agentúra, seminár  32,00  06.02.2012
 7  8735058154  T-Com, Bratislava, telefón  41,45  08.02.2012
 8  112022252  SWAN, Bratislava, telefón  23,45  09.02.2012
 9  3132120067  Marius Pedersen, Trenčín, uskladnenie TKO  248,70  10.02.2012
 10  2121106527  SOZA, Bratislava, autorská odmena  20,40  13.02.2012
 11 2012011  I.DRUŹSTEVNÁ a.s.  Dačov Lom, vyorávanie snehu   1159,77 13.02.2012
 12  2012008  I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  268,83  13.02.2012
 13  1201009  Asociácia správcov registratúry, Nováky- seminár  39,00  16.02.2012
 14  5153707198  Orange Slovensko, Bratislava- internet  13,25  22.02.2012
 15  00108/2012  OLYMP-pečiatky, št. znak  440,08  24.02.2012
 16  0020121075  KEO Záhorce- doplatok pre modul WIN  23,88  28.02.2012
 17  12020345  Anna Čunderlíková, AC vzdelávacia agentúra- seminár  32,00  29.02.2012
 18  30120020  GEOtrans-LOMY, s.r.o. Sása, drvené andezitové kamenivo  150,07  16.03.2012
 19  1736054893  T-Com, Bratislava, telefón  44,57  12.03.2012
 20  1120324926  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  31,62  12.03.2012
 21  2012023  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vyorávanie snehu  1039,26  15.03.2012
 22  99740283 Poradce, s.r.o., Žilina, Verejná správa - časopis  57,60  23.03.2012
 23  220220359  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnostť, B.Bystrica, voda  2,64  23.03.2012
 24  220220361  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, B.Bystrica, voda  6,61  23.03.2012
 25  5157126915  Orange Slovensko, Bratislava, INTERNET  13,25  23.03.2012
 26  220229719  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, V.Krtíš  13,22  10.04.2012
 27  2737048838 Slovak Telekom, a,s., Bratislava  38,22  11.04.2012
 28  3132120350  Marius Pedersen, Trenčín  506,31  11.042012
29 7700019738 SWAN, a.s. Bratislava 45,90 12.04.2012
30 0020121745 KEO, s.r.o. Zahorce 13,42 16.04.2012
31 30120046 GEOtrans-LOMY, s.r.o. Sása 70,93 16.4.2012
32 89925334 PORADCA s.r.o. Zilina 19,54 18.04.2012
33 2012048 I. Družstevná, a.s. Dačov Lom 474,29 18.04.2012
34 1204826 SLOVGRAM, Bratislava 33,50 20.04.2012
35 5160571103 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 13,25 20.04.2012
36 12040646 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA,Zvolen 32,00 30.04.2012
37 12050672 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA,Zvolen 32,00 08.05.2012
38 0738043535 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 32,94 10.05.2012
39 3132120561 Marius Pedersen, a.s.Trenčín 407,82 10.05.2012
40 1120514890 SWAN,a.s. Bratislava 27,43 11.05.2012
41 2211010718 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 23,05 11.05.2012
42 2211010770 Slovakia Energy s.r.o. Bratislava 111,65 11.05.2012
43 2012066 I.Družstevná, a.s. Dačov Lom 75,60 11.05.2012
44 2012067 I.Družstevná, a.s. Dačov Lom 288,00 11.05.2012
45 1317327016 Stredoslov.energetika, Zilina 338,79 14.05.2012
46 212024 MM Mark, s.r.o. Košice 12,00 14.05.2012
47 2120068 MM Mark, s.r.o. Košice 12,00 14.05.2012
48 212081 MM Mark, s.r.o. Košice 12,00 14.05.2012
49 20120130 Jozef Lavrík-LAVOX 243,28 17.05.2012
50 12050711 Anna Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA,Zvolen 32,00 17.05.2012
51 5164030834 Orange Slovensko, a.s. Bratislava 13,25 22.05.2012
 52  7739036276 Slovak Telecom,Bratislava, telefón  37,90  07.06.2012
 53  3132120700  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  285,14  08.06.2012
 54  3132120793  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, dodávka plastových vriec  60,00  11.06.2012
 55  2012130  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, nakladanie odpadu  131,47  12.06.2012
 56  1120615647  SWAN,a.s.,Bratislava, telefón  20,65  13.06.2012
 57  2012151  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  18.06.2012
 58  2012152  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  96,52  18.06.2012
 59  5167500039  Orange Slovensko, a.s. Bratislava INTERNET  13,25  20.062012
 60    Energy Slovakia, el. energia  370,00  07.06.2012
 64  3132012  JUDr.Igor Kršiak, s.r.o., Nitra Právo pre obce a mestá - publikácia  55,80  21.06.2012
 65  220257773  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť,B.Bystrica, za vodu  13,22  06.07.2012
 66  3132120879  Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO  162,46  06.07.2012
 67  8740030837  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón  34,16  10.07.2012
 68    Slovakia Energy, el. energia  370,00  10.07.2012
 69  220260879  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  18,52  10.07.2012
 70  220260876  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  2,64  10.07.2012
 71  220260877  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  3,97  10.07.2012
 72  220260873  Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu 2,64   10.07.2012
73 0020122122 KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu 13,42 12.07.2012
 74  1120725121  SWAN, a.s. Bratislava, telefón  17,09  12.07.2012
 75  2012164  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  12.07.2012
 76  2012165  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  179,09  12.07.2012
 77  2012166  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  180,78  12.07.2012
 78  212135  MM MARK, s.r.o. Košice, starostlivosť o webovú stránku  12,00  13.07.2012
 79  5170952613  Orange Slovensko, a.s. Bratislava, INTERNET  13,25  19.07.2012
 80  120415  POHÁRY BAUER, Praha, poháre na turnaj  35,89  20.07.2012
 81  201202  Krajčovičová Erika - VOLCANO new, Trnava, ochranný gél  70,00  27.07.2012
 82  12550033140  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  194,91  07.08.2012
 83  3132121082  Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO  341,39  07.08.2012
 84    SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el. energia  370,00  07.08.2012
 85  3741027215  Slovak telokom, a.s. Bratislava, telefón  30,54  09.08.2012
 86  1120817401  SWAN, a.s. Bratislava, telefón  18,48  10.08.2012
 87  84001649  PORADCA s.r.o., Žilina, Poradca 2013  56,80  10.08.2012
 88  2012198  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, nakladanie kom. odpadu  98,61  10.08.2012
 89  2012199  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  10.08.2012
 90  2012200  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  254,69  10.08.2012
 91  1220351  CBS spol, s r.o. B Bystrica, maľovaná mapa HONT II  174,00  13.08.2012
 92  2912  Ing.Ľudovít Vicia, certifikovaný auditor, Pov. Bystrica, auditorké overenie účt. závierky  360,00  13.08.2012
 93  5174433454  Orange Slovensko, a.s. Bratislava INTERNET  13,25  21.08.2012
94  12610066  MUDr.Anton Šišák- lekár prac. lekárstva, Lučenec, kapitačný poplatok  19,92  31.08.2012
 95  99750256  Poradca sr.o., Žilina, Verejná správa predplatné 2013  57,60  31.08.2012
 96 2012242
 I.Družstevná, a.s. dačov Lom vývoz TKO  142,43  03.09.2012
 97  12VF002  UNIMEDIA Vladimír Dudáš, ozvučenie akcie Povstalecká vatra  400,00  04.09.2012
 98  1208209800  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, predplatné finančný spravodaj 2013  19,98  06.09.2012
 99  15492012  IKE, spol s r.o. Pôtor, zapožičanie stanu  337,51  10.09.2012
 100  9742017149  Slovak telkom, Bratislava, telefón  39,59  10.09.2012
 101  120224  Jaroslav kristin COMET, ročná servisná skúška zab. zariadenie  88,32  10.09.2012
 102    SLOVAKIA ENERGY, Bratislava, el. energia  370,00  10.09.2012
 102    Stredoslovenská energetika, Žilina, el. enrgia  39,00  10,09.2012
 103  3132121211  Marius Pedersen, a.s.Trenčín, uskladnenie TKO  281,04  11.09.2012
 104 1120917431   SWAN, a.s Bratislva, telefón  24,20  12.09.2012
 105  5177935637  orange Slovensko, a.s Bratislava, INTERNET  13,25  19.09.2012
 106  2012273  I.Družstevná, a.s. dačov Lom, vývoz TKO  75,60  20.09.2012
 107  2012272  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  323,32  20.09.2012
 108  220289559  Str. vod.prev spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  7,93  28.09.2012
 109  220289557  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  3,97  28.09.2012
 110  220289556  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  5,29  28.09.2012
 111  220289553  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  9,26  28.09.2012
 112  652012  ZARA, František Mešina, Veľký Krtíš, dopravné značky  648,56  02.10.2012
 113  8320108101  IURA EDITION, spol. s r.o., Btarislava, Účtovníctvo ROPO a OBC9, predplatné r.2013  64,66  04.10.2012
 114  653233  INPROST spol s r.o., Bratislava, tlačivá  24,35  05.10.2012
 115  220294323  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  13,22  05.10.2012
 116  2743004653  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón  33,56  09.10.2012
 117  1121015798  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,08  09.10.2012
 118  2012359  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  151,20  10.10.2012
 119  2012360  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  10.10.2012
 120  2012361  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  21,91  10.10.2012
 121    SLOVAKIA ENERGY, Bratislava, el. energia  370,00  10.10.2012
 122    Str. energetika, Žilina, el. energia  39,00  10.10.2012
 123  3132121465  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  472,91  11.10.2012
 124  201203384  Združenie matrikárok a matrikárov SR, Kežmarok, príručka matrikára  15,00  17.10.2012
 125  5181456342  Orange Slovensko, Bratislava, INTERNET  13,25  22.10.2012
 126  01012012  Jozef Antol, Dačov Lom , palivové drevo  840,00  22.10.2012
 127  2011256  Mobiltechna GUBÁNI, veľký Krtíš, oprava auta  82,53  24.10.2012
 128  0020122655  KEO, s.r.o., Záhorce, školenie KEO  98,00  05.11.2012
 129  7743992629  Slovak telekom, Bratislava, telefón  31,64  08.11.2012
 130  1121109067  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  31,46  12.11.2012
 131    SLOVAKIA  ENERGY, Bratislava, el. energia  370,00  12.11.2012
 132    Stredosv. energetika, Žilina, el.energia  39,00  12.11.2012
 133  3132121632  Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO  201,62  13.11.2012
 134  5184941489  Orange Slovensko, Bratislava, INTERNET  13,25  19.11.2012
 135  2012441  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  165,14  21.11.2012
 136  2012444  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz zeminy  65,74  21.11.2012
 137  1223412  DATEM,spol. s r.o., Zvolen, servis kanc. techniky 27,36   30.11.2012
 138  2012543  Klaudia Nygyová - Top Register, Komárno, reklamná prezentácia  60,00  30.11.2012
 139  0020122891  KEO, s.r.o. Záhorce, udržiavací poplatok, licencia na rok 2013  156,23  05.12.2012
 140 5744993849   Slovak Telekom, Bratislava, telefón  51,36  07.12.2012
 141  1121212089  SWAN, Bratislava, telefón 15,41  11.12.2012 
 142  1255004884  VAŠA Slovensko, s.r.o., stravné lístky  111,97  12.12.2012
 143  3132121815  Marius Pedersen, a. s., Trenčín, uskladnenie TKO  240,14  12.12.2012
 144  2012511  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  226,80  18.12.2012
 145 5188493082   Orange Slovensko, Bratislava, internet  13,25  19.12.2012
 146 66/2012   Ing. Igor Kokavec-K.ING, V. Krtíš 1801,44   19.12.2012
 147  221225767  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  5,29  31.12.2012
 148  221225770  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu 5,29   31.12.2012
 149 221225771   Str. vod, prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  2,64  31.12.2012
 150  221225773  Str. vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica
za vodu
 3,97  31.12.2012
         
 1 221226278  Str. vod. prev. spoločnosť B.Bystrica
za vodu
 13,22  10.01.2013
 2 2211024384  SLOVAKIA ENERGY, Bratislava
el. energia
 17,72  14.01.2013
3 1130123067 SWAN, Bratislava, telefón 16,22 14.01.2013
4 3132121969 Marius Pedersen, a.s., Trenčín
uskladnenie TKO
194,80 14.01.2013
5 6745972215 Slovak Telekom, Bratislava, telefón 40,49 17.01.2013
6 2311000204 SLOVAKIA ENERGY, Bratislava
el. energia
17,72 17.01.2013
 7  FV1201321  Milan Násali, ELMOUR, K.Kosihy
kamenivo triedené
125,65 18.01.2013
 8   Stredoslovenská energetika, Žilina
el. energia
50,00  22.01.2013
 9 2012526 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO 254,69  12.06.2013
10 2012527 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií 839,25  12.06.2013
 11  CEN/2369/2012  Prima banka Slovensko , a.s. Žilina
poplatok za vedenie účtu
 39,96  22.01.2013
12 OF/12/3063 CBS,spol. s.r.o., B.Bystrica
nástenné maľované mapy
174,00 22.01.2013
13 5041201880 Poradca podnikateľa, Žilina, finančný spravodaca 11,30 22.01.2013
 14 0020130339   KEO s.r.o.,Záhorce, aktualizácia programu  13,50  25.01.2013
 15  FV1300009  Milan Násali, Elmour, K.Kosihy, kamenivo triedené  112,21  25.01.2013
 16  13ZF0065  webex media, s.r.o., Košice, doména a webhostihg  19,90  25.01.2013
 17  5192065482  Orange Slovensko a.s., Bratislava, internet  13,25  25.01.2013
18 0020130054 KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu 13,50  25.01.2013
19 23383311 INPROST s.r.o. Bratislava, OBECNÉ  NOVINY 52,00  08.01.2013
20 2013021 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií 1479,34  12.06.2013
21 5195679630 Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet  13,25  20.02.2013
22 3132130023 Marius Pedersen a.s. Trenčín, uskladnenie TKO 304,42  20.02.2013
23 2131106175 SOZA Bratislava, licencia na verejné použitie hudobných diel 20,40  20.02.2013
24 1130222978 SWAN a.s. Bratislava, telefón 25,73  13.02.2013
25 2013015 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO 261,66  12.06.2013
 26  4130028  RSC, a.s. V.Krtíš, posyp chemickým materiálom  246,74  12.02.2013
 27  1355000587  VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava, stravné lístky  127,31  08.02.2013
 28  9746950446  Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón  32,11  18.02.2013
 29  FV1300016  Milan Násali, Elmour, K.Kosihy, kamenivo triedené  218,83  07.02.2013
 30  0020130666  KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu  13,50  07.02.2013
31 44026/2013 AJFA+AVIS, s.r.o. Žilina, publikácie mzdové účtovníctvo 49,50  27.03.2013
32 10120616 Peter Jurík-Lisa, ČiernaVoda,SLOVAk REGION, prezentácia obce 27,88  27.03.2013
33 0020131431 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu 13,50  27.03.2013
34 5199309586 Orage Slovensko, a.s. Bratislava, internet 13,25  27.03.2013
 35  0020131197  KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu  13,50  27.03.2013
 36  2013030  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO  151,20  12.06.2013
 37  2013031  I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií  1843,66  12.06.2013
38 3132130212 Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie TKO 252,28  14.03.2013
39 1130323283 SWAN, a.s. Bratislava, telefón 23,98  14.03.2013
40 2747933407 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón 32,74  15.03.2013
41 0020130952 KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu 13,50  11.03.2013
 42  231224936  Stredoslovenská vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  18,77  08.04.2013
 43  1748913276 Slovak Telekom, a.s, Bratislava, za telefón  33,84  17.04.2013
 44  231230959  Stredoslovenská vod. prev. spoločnosť, B.Bystrica, za vodu  13,40  11.04.2013
 45  1130416853  SWAN, a.s., Bratislava, za telefón  46,55  12.04.2013
 46  1355001434  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, za stravné lístky  145,14  11.04.2013
 47  2013052  I.Družstevná, a.s. Dačov Lom, vyorávanie MK  877,66  27.06.2013
 48  2013053  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom,vývoz TKO  75,60  27.06.2013
 49  2013054  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  27,89  2.06.2013
 50  3132130446  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladneni TKO  167,88  12.04.2013
 51  1305365  SLOVGRAM, Bratislava, autorský zákon  33,50  03.05.2013
 52  5202962558  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  13,25  03.05.2013
 53  0020131770  KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu  13,50  03.05.2013
 54  8749900418  Slovak Telekom, a.s., Bratislava  38,00  17.05.2013
 55  13010601  Asociácia správcov registratúry, Nováky, seminár 39,00   09.05.2013
 56  3132130676  Marius Padersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  424,59  13.05.2013
 57  201319924  ESET, spol. s r.o., Bratislava, licencia  55,37  13.05.2013
 58  1130523346  SWAN, a.s., Bratislava,za telefón  37,03  15.05.2013
 59  2013073  I.Družstevná, as.s, Dačov Lom, zvoz plastov  20,92  27.06.2013
 60  2013072  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  302,40  27.06.2013
 61  5206629561  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  13,25  28.05.2013
 62  5750863671  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, za telefón  31,37  17.06.2013
 63  1130617445  SWAN, a.s., Bratislava, za telefón  20,58  13.06.2013
 64  3132130851  Marius Padersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  461,71  21.06.2013
 65  2013129  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  323,32  27.06.2013
 66  2013130  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, oprava verejného osvetlenia  44,01  27.06.2013
 67  5210430165  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  16,61  21.06.2013
 68  1350004958  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  191,76  26.06.2013
69  231260732  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, za vodu  8,04  08.07.2013
 70  231260729  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, za vodu  12,06  08.07.2013
 71  231260735  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, zo vodu  12,06  08.07.2013
 72  231263693  Stredoslovenská vod. prev. spoloč., B.Bystrica, za vodu  13,40  09.07.2013
 73  20130182  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, strihanie plechu  26,40  04.07.2013
 74  06272013  Roman Adamek, Bratislava, autobusové čakárne  2.600,00  09.07.2013
 75  1300431  Milan Násali ELMOUR, K.Kosihy, piesok  38,64  16.07.2013
 76  0011011303  Victory sport, spol. s r.o.o., Bratislava, poháre  54,32  10.07.2013
 77  4751916717  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, za telefón  39,89  17.07.2013
 78  1130724800  SWAN, a.s., Bratislava, za telefón  21,60  16.07.2013
 79  3132131008  Marius Pedersen, a.s., Trenčín uloženie TKO  81,93  16.07.2013
 80  0020132092  KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu  13,50  19.07.2013
 81  2013173  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz zeminy  153,73  31.07.2013
 82  2013172  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  103,49  31.07.2013
 83  007282013  Jozef Smrhola - OLYMP, Santovka,propagačné predmety  898,04  19.07.2013
 84  13610049  MUDr. Anton Šišák, Lučenec, pracovnolekárske služby  19,92  19.07.2013
 85  5214103313  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  13,25  19.07.2013
 86  0020130066  KEO s.r.o. Záhorce,
modul programu KEO WIN
54,90
 02.08.2013
 87  0752790541  Slovak telekom a.s.
Bratislava, telefón
 36,86  07.08.2013
 88  4130151  Banskobystrická regionálna správa ciest, oprava miestnych komunikácií
 828,00 07.08.2013
 89  1130816476  SWAN a.s. Bratislava, telefón
 21,74  09.08.2013
 90 8330126545
 IURA EDITION, spopl. s.r.o.,
predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO OBCÍ
 69,60  09.08.2013
 91 8/2013
 Lýdia Takáčová, Veľký Krtíš, kultúrny program
 80,00 10.08.2013
 92 3132131189 Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie odpadu 325,45 13.08.2013
 93 2013215 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO, odvoz zeminy 345,81 15.08.2013
 94 5217780960 Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet 22,92 19.08.2013
 95 99752218 Poradca s.r.o., Žilina, predplatné mesačníka VS 66,00 28.08.2013
 96 2311016854
 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Bratislava, el. energia
 17,75  03.09.2013
 97 13VF09001 ZEMKA s.r.o. Veľký Krtíš, ozvučenie akcie VATRA SNP 400,00 05.09.2013
 98   2213 Servis-Krška Ján, Lučenec, oprava miestneho rozhlasu 303,00 09.09.2013
 99 3753747875 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón 34,52 09.09.2013
100 1130916411 SWAN,a.s. Bratislava, telefón 27,48 11.09.2013
 101 00913/2013
Jozef Smrhola-OLYMP, Santovka, samolepky
 69,00 11.09.2013
102 3132131377 Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uloženie odpadu 383,05 11.09.2013
103 1532/2013 IKE spol. s.r.o., Pôtor, prenájom stanu-Vatra SNP 699,60 12.09.2013
 104 2013243
 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO, zeminy
498,82
13.09.2013
 105 57/2013
OZ Za spoločný pokrok, Veľký Krtíš,grafické a redakčné práce-Vatra 2013
 300,00 13.09.2013
 106 5221369655
Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet
13,25
18.09.2013
107 0413090516 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Finančný spravodajca 19,98 18.09.2013
108 84041484 PORADCA s.r.o., Žilina, predplatné zborníkov, znenia zákonov 58,80 18.09.2013
 109 1330
Ing, Ludovít Vician, Považská Bystrica, audit roku 2012
360,00
02.10.2013
 110 231294170
StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu
8,04
02.10.2013
 111  231294173  StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu
 13,40 02.10.2013
 112 231294167
 StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu
 16,08 02.10.2013
 113 231294171
StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu
17,42
02.10.2013
 114 231300363
 StVPS, a.s. Banská Bystrica, za vodu
13,40
07.10.2013
 115 0754704511
 Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón
37,14
09.10.2013
116 1131022847 SWAN, a.s. Bratislava, telefón 17,93 10.10.2013
 117 1350008024
VAŠA Slovensko, s.r.o., stravné lístky
191,76
10.10.2013
 118 3132131547
Marius Pedersen, a.s. Trenčín, uskladnenie odpadu
173,65
11.10.2013
 119 0020132812
KEO, s.r.o. Záhorce, aktualizácia programu
13,50
04.10.2013
 120  2013345 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov
141,74
16.10.2013
 121  5225057929 Orange Slovensko a.s. Bratislava, internet
13,25
18.10.2013
 122 2013425
 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO
137,23
04.11.2013
 123   20132421
 Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT  Kráľov Brod, list evidencie súpis. čísel
15.00
05.11.2013
 124  2013410 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zvoz plastov, vývoz TKO
264.57
 05.11.2013
 125 5755687216
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefón
35,02
07.11.2013
126 10130502 Peter Jurík-LISA, Čierna Voda
prezentácia obce na celoslovenskom inf. portáli
slovakregion.sk
27,88 07.11.2013
 127 1131118516
 SWAN,a.s. Bratislava, telefón
 32,46 11.11.2013
 128  3132131668  Marius Pedersen,a.s. Trenčín
uloženie odpadu
 187,68 13.11-2013
 129 0020133133
KEO,s.r.o. Záhorce, udržiavací poplatok a ročná licencia na rok 2014
 181,68 14.11.2013
 130 5228768953
Orange Slovensko,a.s.Bratislava, internet  
 13,25  18.11.2013
 131 0031001223
Victory sport,s.r.o.Bratislava, poháre-stolnotenis. turnaj
 20,03 27.11.2013
 132 0436/13
VOSKO s.r.o., Brusno,účasť na seminári
32,00
25.11.2013
 133 13067
DATEX VK s.r.o., servis a inštalácia DSL internet
 33,68 04.12.2013
 134  233034411  INPROST s.r.o. Bratislava, obecné noviny rok 2014
 52,00 04.12.2013
 135  8756663140  Slovak Telekom a.s. Bratislava, telefón
36,72
 09.12.2013
 136 1350009646
VAŠA Slovensko s.r.o. Bratislava, stravné lístky
99,26
10.12.2013
 137 1131215396
SWAN a.s.Bratislava, telefón
21,68
10.12.2013
138
FV1301100
Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy, kamenivo na posyp MK
 137,40 10.12.2013
 139 3132131965
Marius Pedersen a.s.Trenčín, uloženie odpadu
 373,64 10.12.2013
 140 5231275035
Orange Slovensko a.s.Bratislava, internet
17,57
13.12.2013
141
 2013493 I.Družstevná a.s. Dačov Lom, vývoz TKO
 257,62 17.12.2013
 142 5913075229
Poradca podnikateľa s.r.o., Martin, VSSR-ročný prístup
 76,00 18.12.2013
 143 2013500
I.Družstevná a.s. Dačov Lom, zvoz plastov, vývoz TKO
254,69
19.12.2013
 144 FV1301133
 Milan Násali ELMOUR Kamenné Kosihy, kamenivo na posyp MK
223,20
 23.12.2013
145 10130001 Jozef Antol Dačov Lom, palivové drevo 450,00 23.12.2013
         dátum úhrady
  1 231328254 StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu 21,44 04.01.2014
  2 231328252 StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu 5,36 04.01.2014
  3
231328251
 StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu
 8,04 04.01.2014
  4
 231328247 StVPS a.s. Banská Bystrica, za vodu
8,04
04.01.2014
  5
1140120724
SWAN a.s. Bratislava, telefón
 18,40 15.01.2014
  6
2013509
I.Družstevná a.s.Dačov Lom, vyorávanie a posyp MK, oprava verejného osvetlenia
446,46
 15.01.2014
  7
 3132132165 Marius Pedersen, a.s. Trenčín
uloženie odpadu
 191,53 15.01.2014
 8  0837662014  ajfa avis, sr.o., Žilina, Čo má vedieť mzdová účtovníčka  49,50  13.01.2014
 9  0020140066  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  27.01.2014
 10  5235039442  Orange Slovensko,a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  27.01.2014
 11  1302014  Profesionálny register, s.r.o, Bratislava, reklama na internete  241,20  29.01.2014
 12  0020140328  KEO, s.r.o., Zahorece, aktualizácia programu  13,50  12.02.2014
 13  01402040  Gold Servi Slovakia, s.r.o., Bratislava, reflexné pásiky  85,20  14.02.2014
 14  6758622325  Slovak Telekom,a,s,, Bratislava telefón  39,00  17.02.2014
 15  1140208857  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  32,84  14.02.2014
 16  2014017  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  254,69  11.04.2014
 17  006414  VOSKO, s.r.o., Brusno, za seminár  32,00  12.02.2014
 18  0020140590  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  14.02.2014
 19  3132140123  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  400,29  14.02.2014
 20  2014016  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vyorávanie snehu  87,65  11.04.2014
 21  963426  INPROST spol. s r.o., Braislava,tlačivá daň z nehuteľností  19,40  04.03.2014
 22 018014 VOSKO, s.r.o., Brusno, za seminár 32,00  04.03.2014
 23  2141106878  SOZA, Bratislava, autorské odmeny  20,40  18.03.2014
 24  1140308720  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  19,43  18.03.2014
 25  082014  HP-SERVIS PLUS, V.Krtíš, kontrola hasiacich prístrojov  151,00  18.03.2014
 24  3132140305  Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  167,77  18.03.2014
 25  1450002236  VAŠA Slovensko, s.r.o., Braislava, stravné lístky  160,68  10.03.2014
 26  2014000150  KEO, s.r.o., Zahorce, KEO WIN účtovníctvo  59,88  20.03.2014
 27  502014  Zaťkov Pavel-BEZA, Krupina, školenie BOZP  40,00  20.03.2014
 28  5242566874  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  20.03.2014
 29  2014010  Ladislav Kubolek, B.Bystrica, montáž plastových dverí a zádveria  5850,32  24.03.2014
 30  0020141232  KEO, sr.o., Zahorce, akualizácia programu  13,50  14.05.2014
 31  5759613121  Slovak Telecom,a.s., Bratislava, telefón  34,52  17.03.2014
 32  2411030228  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia vyúčtovanie  1805,31  02.04.2014
 33  2014033  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov  172,12  11.04.2014
 34  0020141513  KEO, s.r.o., Zahorce, akrualizácia programu  13,50  09.04.2014
35   1405485  SLOVGRAM, Bratislava, odmeny výkonným umelcom  33,50  09.04.2014
 36  20140088  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, plech, strihanie plechu  85,57  09.04.2014
 37  3132140436  Marius Pedersen,a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  539,04  09.04.2014
 38  9760606707  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón  38,14  17.04.2014
 39  1140417488  SWAN, a.s., Btatislava, telefón  30,18  14.04.2014
 40  140038  webex media, s.r.o., Košice, webhosting  19,90  10.04.2014
 41  2014043  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  302,40  25.06.2014
 42  20140105  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, plech, pásovina, strihanie plechu  145,55  29.04.2014
 43  21415005  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda dom smútku  24,85  29.04.2014
 44  214115002  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.124  1,38  29.04.2014
 45  214115000  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda ihrisko  22,09  29,04,2014
 46  21415010  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.262  57,85  29.04.2014
 47  214125158  Str.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.113  11,16  29.04.2014
 48  5246307339  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  29.04.2014
 49  20140110  Jozef Lavrík-LAVOX, V.Krtíš, plech, strihanie plechu  105,30  23.04.2014
 50  8761607452  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  37,75  19.05.2014
 51  3132140674  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  391,04  14.05.2014
 52  1140514487  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  21,38  14.05.2014
 53  2014070  I.Družstevná, a.s., ačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov  330,29  25.06.2014
 54  5250103457  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  09.06.2014
 55  8762613720  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  35,78  17.06.2014
 56  1140615164  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  22,74  23.06.2014
 57  23383411  INPROST, s.r.o., Bratislava, doplatok za obecné noviny  15,60  23.06.2014
 58  0297/14  VOSKO, s.r.o., Brusno, seminár  32,00  09.06.2014
 59  5253904889  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  17.06.2014
 60  2014127  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, odvoz štrku, zvoz plastov  115,54  25.06.2014
 61  241065727  Stred.vod.prev.spoloč., b.Bystrica, voda č.124  4,14  30.06.2014
 62  241065728  Stred.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.262  2,76  30.06.2014
 63  241065726  Stred.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda ihrisko  45,55  30.06.2014
 64  241072924  Stred.vod.prev.spoloč., B.Bystrica, voda č.113  11,29  10.07.2014
 65  0031000774  Victory sport, spol.s r.o., Bratislava, poháre turnaj  66,72  09.07.2014
 66  0020142060  KEO, s.r.o., Zahorce  13,50  30.09.2014
 67  3132141067  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  374,39  10.07.2014
 68  5763624539  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  35,86  17.07.2014
 69  1140723064  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  12,12  10.07.2014
 70  2014146  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  291,46  30.10.2014
 71  1450006259  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  191,76  11.07.2014
 72  14610028  MUDr.A.Šišák, Lučenec, pracovnolekárske služby  6,64  14.07.2014
 73  140600088  PROFMED, s.r.o., Lučenec, výkon PZS  3,58  14.07.2014
 74  1417  Ing. Ľ.Vician, Považská Bystrica, audit účtovnej závierky r.2013  380,00  14.07.2014
 75  5257619397  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  17.07.2014
 76  2014157  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, úprava miestnych komunikácií, odvoz štrku  295,30  30.10.2014
 77  20140239  Jozef Lavrík-LAVOX,V.Krtíš, plech, strihanie plechu, pásovina, ...  91,20  07.08.2014
 78  2764769867  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón  35,17  18.08.2014
 79  302014  AGENTÚRA "Nostalgia", Kútniky, výstava plazov  150,00  10.08.2014
 80  141215652  mediatel, Bratislava, Zlaté stránky  60,00  19.08.2014
 81  3132141279  Marius Pedersen, a.s., Trenčín uloženie TKO  480,80  19.08.2014
 82  1140821660  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,05  19.08.2014
 83  2014176  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO, zvoz plastov, ...  129,80  30.10.2014
 84  2014177  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, nakladanie štrku  43,82  30.10.2014
 85  2014187  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO  378,00  30.10.2014
 86  5261489944  Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET  12,98  15.08.2014
 87  2014188  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, prevoz materiálu  43,82  30.10.2014
 88  2765746243  Slovak telecom, a.s., Bratislava. telefón  34,52  17.09.2014
89 14002  ZEMKA, s.r.o. V.Krtíš, ozvučenie akcie Vatra SNP  400,00  08.09.2014
 90  8340141012  Wolters Kluwer, s.r.o., Bratsislava, časopis Účtovníctvo r.2015  72,00  16.09.2014
 91  99754212  Poradca, s.r.o., Žilina, časopis Verejná správa r.2015  66,00  02.10.2014
 92  1140918484  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  22,04  17.09.2014
 93  3132141464  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  232,12  18.09.2014
 94  5265305985  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  
 95  14942014  IKE, spol. s r.o., Pôtor, prenájom stanu Vatra SNP  480,36  18.09.2014
 96  0020142339  KEO, s.r.o., Zahorce, aktrualizácia programu  13,50  08.10.2014
 97  2014203  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  151,20  30.10.2014
 98  2014204  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, prevoz stoločiek, oprava verejného osvetlenia  98,61  30.10.2014
 99  1192014  Mgr. Anna Dvořáková-Wolf, Bratislava, seminár  28,00  25.09.2014
 100  3114  Štefan Matejka, Senohrad, oprava strechy nový KD  16066,80  08.10.2014
 101  241157429  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda ihrisko  30,62  15.10.2014
 102  241157432  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda 262  13,94  15.10.2014
 103  241157430  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda 124  6,97  15.10.2014
 104  241158362  Str.vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, voda 113  11,54  15.10.2014
 105  2766689615  T-Com,a.s, Bratislava, telefón  34,52  17,10,2014
 106  14500008778  VAŠA SLOVENSKO, Bratislava, stravné lístky  114,26  08.10.2014
 107  1141025570  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  17,00  14.10.2014
 108  3132141674  Marius Pedersen, a.s. trenčín, uskladnenie TKO ,  458,66  14.10.2014
 109  141084  webex media, Košice, webhosting  72,00  14.10.2014
 110  2014243  I.Dužstevná, a.s., Dačov Lom, oprava VO  181,27  30.10.2014
 111  2014242  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  226,80  30.10.2014
 112  5269260919  Orange, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  28.10.2014
 113  1406749100  Poradca, a.s. Žilina, Finančný spravodaj  19,98  28.10.2014
 114  20142585  KEO, s.r.o.Zahorce, aktualizácia programu  13,50  28.10.2014
 115  20140366  Jozef Lavrík - LAVOX, V.Krtíš, zámočnícke práce  84,54  21.10.2014
 116  2141129374  SOZA, Bratislava, autorská odmena  44,40  28.10.2014
 117  2141129373  SOZA, Bratislava, autorská odmena  30,00  28.10.2014
 118  201410162  ELRMONT, s.r.o., Zahorce, biol. odpad  98,78  28.10.2014
 119  2014271  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, strava  176,59  30.10.2014
 120  10140468  Peter Jurík-LISA, Čierna Voda, prezentácia obce  27,88  12.12.2014
 121  20142854  KEO, s.r.o., Zahorce, udržiavcí poplatok  207,61  13.11.2014
 122  3132141876  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  294,39  13.11.2014
 123  1141113774  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  20,42  13.11.2014
 124  176734017  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  34,52  18.11.2014
 125  42114  VOSKO, s.r.o., Brusno, seminár  32,00  07.11.2014
 126  5273247493  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  14.11.2014
 127  31001204  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre stolnot. turnaj  19,36  14.11.2014
 128  2014322  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  253,49  19.12.2014
 129  2014323  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, TKO, verejné osvetlenie  86,47  19.12.2014
 130  1450010631  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  171,04  24.11.2014
 131  2014067  Centrum prvého kontaktu, v.Krtíš, Program rozvoja ...  100,00  02.12.2014
 132  23383511  INPROST, s.r.o., Bratislava, Obecné novony  67,60  19.12.2014
 133  3132142078  Marius Pedersen s.r.o., Trenčín, uskladnenie TKO  346,35  11.12.2014
 134  1401131  Milan Násaly - ELMOUR, Kamenné Kosihy, posypový materiál  276,30  11.12.2014
 135  8768583218  Slovak Telekom,a.s., Bratislava, telefón  38,39  17.12.2014
 136  1141224091  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  17,29  12.12.2014
 137  2014357  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  230,40  19.12.2014
 138  2014358  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, VO, TKO  300,07  19.12.2014
 139  603660  Prima banka, Bratislava, vedenie účtu  39,96  05.01.2015
 140  5277252557  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  19.12.2014
 141  14600161  PROFMED, s.r.o., Lučenec, výkon PZS  10,75  19.12.2014
 142  702014  Ing. Igor Kokavec- KING, V.Krtíš,inžinierska činnosť  360,00  19.12.2014
 143  241225940  Stred.vod.prev spoločnosť, B.bystrica, voda 204  12,64  02.01.2015
 144  241225939  Stred.vod.prev. spoločnosť, b.Bystrica, voda 124  9,83  02.01.2015
 145  241225938  Stred.vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda ihrisko  5,62  02.01.2015
 146  241225941  Stred.vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda 262  14,04  02.01.2015
 147  10140007  Jozef Antol, D.Lom, drevo palivové  550,00  30.12.2014
 148  241241340  Stred.vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda 113  11,35  02.01.2015
149  3132142268  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  402,56  20.01.2015
 150  1150115696  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  16,62  16.01.2015
 151  2511002694  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok  224,36  20.01.2015
 152  2511002689  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el. energia nedoplatok  36,41  20.01.2015
 153  2511002695  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok  84,35  20.01.2015
 154  2511002692  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok  84,10  20.01.2015
 155  5041104787  Poradca spol. s r.o., Žilina, FS doplatok za rok 2014  48,86  21.01.2015
 156  1317327019  Stedoslovenská energetika, Žilina, el.energia nedoplatok  153,63  21.01.2015
 157  2014415  I.Družstevná, a.s., dačov Lom, odvoz plastov  27,89  25.03.2015
 158  2014414  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz TKO  453,60  25.03.2015
         
 1  103525  INPROST spol. s r.o., Bratislava, tlačivá  38,70  08.01.2015
 2  0769531865  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  40,97  19.01.2015
 3  15ZF0035  webex media, s.r.o., Košice, webhosting  19,90  12.01.2015
 4  2015000062  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia  13,50  20.01.2015
 5  53207/2015  AJFA+AVIS, s.r.o.,Žilina, Čo má vedieť ...   49,50  16.01.2015
 6  5281285240  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,96  16.01.2015
 7  2015000284  KEO s.r.o, zahorce, aktualizácia  13,50  04.02.2015
 8  2915003296  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, prístupové práva  84,00  28.01.2015
 9  1500009  ELMOUR, Kamenné Kosihy, drvené kamenivo  132,30  28.01.2015
 10  2015000481  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia  13,50  04.02.2015
 11  51500005  DATATRADE, s.r.o., Zlaté Moravce, Almanach obce  28,60  04.02.2015
 12  0037/15  VOSKO, s.r.o., Brusno,seminár  32,00  04.02.2015
 13  VF150203  Signo, s.r.o., Ružomberok, vlajka  13,00  05.02.2015
 14  3770486016  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  49,48  17.02.2015
 15  3132150116  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  167,88  17.02.2015
 16  1150219290  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  25,42  17.02.2015
 17  5285350171  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Internet  12,98  17.02.2015
 18  2015018  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  75,60  25.03.2015
 19  2015020  I.Družstevná, a.s., dačov Lom , zimná údržba miestnych komunikácií  1955,08  25.03.2015
 20  1500046  ELMOUR, Kamenné Kosihy, drvené kamenivo  132,60  02.03.2015
 21  2151106672  SOZA, Bratislava, autorské odmeny  20,40  12.03.2015
 22  2151106671  SOZA, Bratislava, autorské odmeny  30,00  12.03.2015
23  0020141692  KEO, s.r.o., zahorce, aktualizácia  13,50  10.03.2015
 24  6771459733  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  23,14  17.03.2015
 25  3132150319  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  343,45  12.03.2015
 26  1550002766  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  187,62  11.03.2015
 27  1150319281  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,55  12.03.2015
 28  5289430651  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  19.03.2015
 29  2015000742  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia  13,50  19.03.2015
 30  251060668  Stred. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, za vodu  5,62  01.04.2015
 31  251060671  Stred. vod. prev. spoločnosť, v.Krtíš, za vodu  11,23  01.04.2015
 32  1504376  SLOVGRAM, Bratislava, autorské odmeny  33,50  01.04.2015
 33  2015032  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  226,80  25.03.2015
 34  2015033  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  20,92  25.03.2015
 35  20150035  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom zimná údržba, miestnych komunikácií  686,45  25.03.2015
 36  251073790  Stredoslov. vod.prev.spoločnosť, V.Krtíš, poplatok za vodu č.113  11,60  14.04.2015
37  84071296  PORADCA, s.r.o., Žilina, PORADCA 2015  58,80  14.04.2015
 38  3132150528  Marius Pedersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  278,13  16.04.2015
 39  5772414716  Slovak Telecom, a.s, Bratislava, telefón  34,52  17.04.2015
 40  001222015  PK-Systems, spol. s r.o., Žiar nad Hronom, bezpečnostný projekt  138,00  14.04.2015
 41  5293447756  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,96  16.04.2015
 42  1150426842  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  20,82  27.04.2015
 43  1215  SERVIS-Elektrospotrebičov, Lučenec, oprava miestneho rozhlasu  233,10  16.04.2015
 44  2015052  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  230,40  29.06.2015
 45  2015053  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vyorávanie snehu  194,64  29.06.2015
 46  20150098  Jozef Lavrík - LAVOX, V.Krtíš, plech, strihanie plechu  81,72  27.04.2015
 47  150399  CBS spol. s r.o., Kynceľová, maľovaná cyklomapa HONT  180,00  27.04.2015
 48  3773478461  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón  34,61  18.05.2015
 49  201500021  ZA-TECH, s.r.o., V.Krtíš, motorový krovinorez  499,90  07.05.2015
 50 201522335  ESET spol. s r.o., Bratislava, NOD 32 antivírus  55,37  13.05.2015
 51  3132150694  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  398,98  13.05.2015
 52  1150516685  SWAN, a-s-, Bratislava, telefón  13,72  13.05.2015
 53  5297570822  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  27.05.2015
 54  2015086  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz BRO, zvoz plastov  185,45  29.06.2015
 55  2015087  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  393,41  29.06.2015
 56  3774430192  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón  18,96  18.06.2015
 57  3132150910  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  141,19  12.06.2015
 58  1150626619  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  20,69  12.06.2015
 59  5301765226  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET  12,98  23.06.2015
 60  2015153  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  24,41  29.06.2015
 61  2015152  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  166,61  29.06.2015
 62  251141566  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.124  11,23  02.07.2015
 63  251141568  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.262  25,27  02.07.2015
 64  251141567  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.204  5,62  02.07.2015
 65  251141565  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda ihrisko  94,07  02.07.2015
 66  150037  ABC-servis,s.ro., Pliešovce, štrk  76,80  13.07.2015
 67  150843  webwx media, s.r.o., Košice, webhosting, doména  72,00  13.07.2015
 68  1550006793  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky  204,19  03.07.2015
 69  251150146  Str.vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica,
voda č.113
 11,48  13.07.2015
 70  3132151136  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  280,12  13.07.2015
 71  2015169  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, vývoz TKO, BRO  310,03  24.11.2015
 72  2015170  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, nakladanie BRO  168,89  24.11.2015
 73  1150728285  SWAN, a.s., Bratsislava, telefón  16,18  13.07.2015
 74  3775380777  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  24,12  17.07.2015
 75  0031000785  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre  55,32  15.07.2015
 76  0031000795  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre  78,53  15.07.2015
 77  2015001192  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  23.07.2015
 78  5305978014  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  75,97  23.07.2015
 79  11122015  Centrálny vestník organizácií s.r.o., Komárno, reklamné služby  120,00  11.08.2015
 80  8350100587  Wolfers Kluwer s.r.o., Bratislava, Účtovníctvo ROPO a obcí predplatné r.2016  75,00  11.08.2015
 81  4776334099  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  20,40  17.08.2015
 82  3132151363  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  427,26  11.08.2015
 83  2015195  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO  460,80  24.11.2015
 84  2015196  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, úprava cesty Útlaka  124,12  24.11.2015
 85  1150812506  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  15,23  14.08.2015
 86  1550008261  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava  204,19  12.08.2015
 87  5310202873  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  46,30  14.08.2015
 88  6562015  Centrálny vestník organizácií, s.r.o., Komárno, reklamné služby  120,00  08.09.2015
 89  3132151562  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO  243,14  08.09.2015
 90  11652015  IKE, spol. sr.o., Pôtor, prenájom stanu  - Vatra SNP  351,60  08.09.2015
 91  2015219  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz TKO, BRO  594,86  24.11.2015
 92  2015220  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, nakladanie BRO, odvoz  172,40  24.11.2015
 93  201510117  ELEMONT, s.ro., Záhorce, biologicky rozložiteľný odpad  86,69  14.09.2015
 94  1150916290  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  12,06  14.09.2015
 95  1777284787  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón  21,59  18.09.2015
 96  47515  VOSKO, s.r.o. Brusno, seminár  35,00  10.09.2015
 97  5314436539  Orange Slovensko, a.s., Braislava, INTERNET, telefón  45,16  25.09.2015
 98  15482015  Register obchodných spoločností, s.r.o., Komárno, reklamné služby  120,00  28.09.2015
 99  15003  ZEMKA, s.r.o., Veľký Krtíš, aozvučenie - Vatra SNP  400,00  24.09.2015
 100  201500050  ZA-TECH, s.r.o., Veľký Krtíš, náhradné diely kosačka  25,99  29.09.2015
 101  20150279  Jozef Lavrík-LAVOX, Veľký Krtíš, plech  150,04  30.09.2015
 102  3132151781  Marius Padersen, a.s., trenčín, uskladnenie TKO  178,98  20.10.2015
 103  251226438  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda ihrisko  14,04  12.10.2015
 104  251226439  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda 124  11,23  12.10.2015
 105  251226441  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda 262  4,21  12.10.2015
 106  251226440  Stred. vod.prev.spoločnosť, B.Bystrica, voda cintorín  1253,77  12.10.2015
 107  251230889  Stred. vod.prev. spoločnosť, B.Bystrica, voda 113  11,60  12.10.2015
 108  7778228801  Slovak telekom, a.s., Bratislava, telefón  11,66  19.10.2015
 109  1151028635  SWAN, a.s., Bratislava, telefón  13,24  20.10.2015
 110  5318685660  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón  44,23  20.10.2015
 111  15492015  Register obchodných spoločností, s.ro., Komárno, reklamné služby  120,00  20.10.2015
 112  1533  Ing. Ľ.Vician, P.Bystrica, audit  400,00  20.10.2015
 113  2015001471  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu  13,50  20.10.2015
 114  2015285  I.družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz BRO, vývoz TKO  166,61  24.11.2015
 115  2015286  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov  20,92  24.11.2015
 116  5915045043  Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina, Finančný spravodajca-predplatné r.2016  26,40  27.10.2015
 117  5915050789  Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina, Verejná správa SR - ročný prístup  84,00  27.10.2015
 118  15101714  CBS spol. s r.o., B.bystrica, maľovaná cyklomapa  178,80  27.10.2015
 119  150341  Jaroslav Kristín-COMET, Čelovce, diagnostika poplašného systému  178,08  11.11.2015
 120  7779205641
 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón
 15,18  18.11.2015
 121  10150564  Peter Jurík- Lisa, Čierna Voda, prezentácia obce
 27,88  10.11.2015
 122  1151128369  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 10,58  10.11.2015
 123  3132151968  Marius pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 566,87  10.11.2015
 124  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 52,46  24.11.2015
 125  2015324  I.Družstevná, a.s., Dačov lom, vývoz TKO
 499,82  24.11.2015
 126  2015325  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, odvoz BRO
 93,60  24.11.2015
 127  2015328  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, mulčovanie
 49,20  24.11.2015
 128  23383611  INPROST, s.r.o., Bratislava, Obecné noviny predplatné
 67,60  07.12.2015
 129  150169  Milan Násali ELMOUR, Kamenné Kosihy, triedené kamenivo
 232,50  07.12.2016
 130  3780115762  Slovak telecom,a.s., Bratislava, telefón
 20,38  18.12.2015
 131  3132152178  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 353,44  14.12.2015
 132  99756181  Poradca, s.r.o., Žilina, Verejná správa predplatné
 66,00  16.12.2015
 133  1151224179  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 19,26  14.12.2015
 134  1550012834  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky
 137,89  11.12.2015
 135  2015001  Ján Križan - Stolárstov Križan, Senohrad, kancelársky stôl
 275,00  14.12.2015
 136  202015354  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, chemický posyp MK
 40,03  16.12.2015
 137  0237128053  Orangr Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 43,98  16.12.2015
 138  2015376  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO a BRO
 343,15  17.12.2015
 139  1560002162  Centrum polygrafických služieb, Bratislava, matričné tlačivá
 14,83  18.12.2015
 140  1512065  DOS SLOVAKIA, s.r.o., Veľké Straciny, dosky šalovacie
 151,20  18.12.2015
 141  2015001732  KEO, s.r.o., Záhorce, udržiavací poplatok
 207,61  16.12.2015
 142  251294595  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 262
 12,64  04.01.2016
 143  251294592  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť V.Krtíš, voda ihrisko
 2,81  04.01.2016
 144  251294593  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda124
 11,23  04.01.2016
 145  251294594  Stedoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 204
 5,62  04.01.2016
 146  603660  Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, vedenie účtu majiteľa cenných papierov
 42,31  07.01.2016
 147  251315391  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť V. Krtíš, voda 113
 11,35  07.01.2016
 148  202015376  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, posyp MK
 293,22  13.01.2016
 149  1160121331  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 19,84  13.01.2016
 150  3132152408  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 209,40  13.01.2016
 151  2611003965  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok č.124
 2,35  18.01.2016
 152  2611003960  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el. energia nedoplatok č.113
 87,14  18.01.2016
 153  2015427 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 151,20  09.05.2016
 154  2015428  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, zimná údržba ciest
 290,84  09.05.2016
 1  430232016  AJFA+AVIS, s.r.o., Žilina, Č má vedieť mzdová účtovníčka
 49,50  07.01.2016
 2  160025  webex media, s.r.o., Košice, doména a webhosting
 19,90  07.01.2016
 3  5781029439  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón
 17,78  18.01.2016
 4  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 43,98  13.01.2016
 5  2016000030  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO
 13,50  18.01.2016
 6  0031000056  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre stolnotenisový turnaj
 19,93  26.01.2016
 7  2016000405  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO
 13,50  09.02.2016
 8  3732016  Profesionálny register, s.r.o., Bratislava, reklamné služby
 240,00  09.02.2016
 9  3132160105  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 207,43  12.02.2016
 10  5781945283  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón
 15,62  18.02.2016
 11  6138010014  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, posyp MK, vyorávanie snehu
 505,15  09.05.2016
 12  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 43,98  15.02.2016
13
 20201631  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, posyp MK
 65,16  15.02.2016
 14  6138010019  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov
 27,89  09.05.2016
 15  6138010018  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 226,80  09.05.2016
 16  2016000661  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO
 13,50  03.03.2016
 17  1650002387  VAŠA Slovensko. s.r.o., Bratislava, stravné lístky
 253,92  25.02.2016
 18  2161105482  SOZA, Bratislava, autorská odmena
 20,40  03.03.2016
 19  2161105481  SOZA, Bratislava, autorská odmena
 30,00  03.03.2016
 20  2020167  Banskobystrická reg. správa ciest, Lučenec, posyp MK
 65,16  02.02.2016
21 5041504945  Poradca podnikateľa, spol s r.o., Žilina, Finančný spravodajca r.2015 doplatok
 12,46  02.02.2016
 22  2016000205  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO
 13,50  02.02.2016
 23  16050  DATEX, s.r.o., V.Krtíš, počítač
 416,69  07.03.2016
 24  7782868099  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón
 15,18  18.03.2016
 25  3132160307  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 215,73  15.03.2016
 26  1160320840  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 25,01  15.03.2016
 27  6138020013  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO
 151,20  09.05.2016
 28  6138020014  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, zimná údržba MK
 137,45  09.05.2016
 29  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 47,06  15.03.2016
 30  20160002  RVC R.Sobota, príručka ˇUčtovné súvzťažnost
 29,50  15.03.2016
 31  89946834  Poradca, s.r.o., Žilina, publikácia Súvzťažnosti ...
 10,00  16.03.2016
 32  011916  VOSKO, s.r.o., Brusno, seminár
 35,00  17.03.2016
 33  201602  Jozef Antol, D.Lom č.115, dodávka palivového dreva
 500,04  22.03.2016
 34  1610361  SLOVGRAM, Bratislava, autorské odmeny
 38,50  22.03.2016
 35  2161063172  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 124
 7,02  31.03.2016
 36  2161063174  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 262
 12,64  31.03.2016
 37  382016  Zaľkov Pavel - BEZA Krupina, školenie bezpečnosť pri práci
 80,00  24.03.2016
 38  2016000861  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia KEO
 13,50  12.04.2016
 39  2161072985  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda 113
 11,70  18.04.2016
 40  3132160524  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 489,52  18.04.2016
 41  6783793621  Slovak telecom, a.s., Bratislava, telefón
 19,36  18.04.2016
 42  1160421304  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 21,83  18.04.2016
 43  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 44,40  18.04.2016
 44  6138030017  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 378,00  09.05.2016
 46  2016008  Ladislav Kubolek, B.Bystrica, montáž žalúzií
 171,12  18.04.2016
 47  1650004635  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky
 204,19  25.04.2016
 48  169350013  Stredslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, výmena poškodeného meradla, náhrada škody za meradlo
 53,15  09.05.2016
 49  16060148  RVA Zvolen,n.o., seminár
 40,00  28.04.2016
 50  20160001098  KEO, s.r.o. Zahorce, aktualizácia KEO
 13,50  09.05.2016
 51  6138040012  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov
 46,80  09.05.2016
52 6128040011 I.Družstevná, a.s., Dačov Lom vývoz TKO a BRO 445,29  09.05.2016
53 4784720750 Slovak Telecom, a.s., Dačov Lom, telefón 15,18  18.05.2016
 54  3132160729  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 424,48  10.05.2016
 55  1160509421  SWAN, a.s, Bratislava, telefón
 26,56  19.05.2016
 56  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 38,79  19.05.2016
 57  2516  SERVIS - Elektrospotrebičov, Krška Ján, Lučenec, oprava MR
 361,40  19.05.2016
 58  6138040025  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz BRO
 139,36  14.07.2016
 59  16080187  RVA Zvolen, n.o., seminár
 35,00  31.05.2016
 60  16135  DATEX, s.r.o., V.Krtíš, externý disk
 55,90  09.06.2016
 61  6785649199  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón
 15,60  20.06.2016
 62  3132160956  Marius Pedersen, a.s.s, Trenčín, uskladnenie TKO
 347,41  09.09.2016
 63  1160610554  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 18,10  14.06.2016
 64  6138050022  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 320,93  14.07.2016
 65  6138050023  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, zvoz plastov, vývoz BRO
 139,70  14.07.2016
 66  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 47,47  21.06.2016
 67  1650006785  VAŠA Slovensko, s.r.o. Bratislava, stravné lístky
 270,50  23.06.2016
 68  2161140566  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť V.Krtíš, voda č.124
 7,02  14.07.2016
 69  2161140565  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda ihrisko
 9,83  14.07.2016
 70  2161140568  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.262
 8,42  14.07.2016
 71  2161140567  Stredoslov. vod. prev. spoločnsoť, V.Krtíš, voda č.204
 4,21  14.07.2016
 72  4786580974  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón
 15,67  18.07.2016
 73  2161151482  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, V.Krtíš, voda č.113
 11,45  14.07.2016
 74  3132161188  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 369,88  14.07.2016
 75  1160721267  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 18,48  15.07.2016
 76  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 53,81  15.07.2016
 77  20160172  DELIVER DOORS, s.r.o., Chorvátsky grob, drevená hojdačka HUGU
 349,00  15.07.2016
 78  0031000776  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, poháre na futbalový turnaj
 67,56  14.07.2016
 79  6138060014  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO a BRO
 298,45  09.09.2016
 80  6138060015  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz BRO
 92,90  09.09.2016
 81  8360101684  Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava, predplatané časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí
 79,80  03.08.2016
 82  20160187  DELIVER DOORS s.r.o., Slovenský Grob, detský domček LUCAS C 100
 1 158,00
 03.08.2016
 83  3132161423  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 276,82  17.08.2016
 84  8787508607  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón
 15,18  18.08.2016
 85  1650008730  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky
 303,65  10.08.2016
 86  1160820031  SWAN. a.s., Bratislava, telefón
 16,80  17.08.2016
 87  6138070018  I.Družstená a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 279,19  09.09.2016
 88  6138070019  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, zvoz plastov
 46,80  09.09.2016
 89  1628  Ing. Ľudovít Vician, P.Bystrica, audit
 400,00  17.08.2016
 90  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 48,78  17.08.2016
 91  6138070023  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, BRO
 98,64  09.09.2016
 92  5916029005  Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina, Finančný spravodajca - predplatné
 26,40  30.08.2016
 93  03116  PETRO AGRO, s.r.o., Modrý Kameň, úprava ciest na lazoch
 420,00  10.10.2016
 94  8788439593  Slovak Telecom, a.s., Bratislava. telefón
 15,18  19.09.2016
 95  2016000008  Kultúrne centrum a múzeum A.Sládkoviča, Krupina, kultúrny program Vatra SNP
 200,00  09.09.2016
 96  3132161642  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 362,50  09.09.2016
 97  1160920443  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 17,63  14.09.2016
 98  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratilslava, INTERNET, telefón
 41,49  14.09.2016
 99  6138080017  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 603,19  18.10.2016
 100  6138080018  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, nakladanie BRO
 57,60  18.10.2016
 101  20160212  Jozef Lavrík-LAVOX, Veľký Krtíš, zámočnícke práce
 9,60  14.09.2016
 102  201610086  ELEMONT, s.r.o., Záhorce, uskladnenie BRO
 219,07  21.09.2016
 103  16002  ZEMKA, s.r.o., Veľký Krtíš, ozvučenie Vatra SNP
 400,00  21.09.2016
 104  1650010068  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky
 73,26  20.09.2016
 105  2016001376  KEO, s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu
 13,50  03.10.2016
 106  2016019  Peter Sorčík SOFT-COMP, Želovce, inštalácia, nastavenie tlačiarne
 31,20  03.10.2016
 107  161050  webex media, s.r.o., Košice, doména a vebhosting
 72,00  05.10.2016
 108  2161227706  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.124
 5,62  19.10.2016
 109  2161227705  Stredoslov. vod. prev.spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda ihrisko
 9,83  19.10.2016
 110  2161227707  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.204
 8,42  19.10.2016
 111  2161227708 Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.262
 14,04  19.10.2016
 115  2161232624  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., V.Krtíš, voda č.113
 11,58  19.10.2016
 116  2789368793  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón
 22,98  18.10.2016
 117  1161009169 SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 17,44  19.10.2016
 118  3132161877  Marius Pederson, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 329,17  19.10.2016
 119  2016188  Miroslav Multán MULT-MONT Dolné Plachtince, vodárenské práce
 899,82  14.10.2016
 120  16100162  AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, Zvolen, seminár
 52,00  05.10.2016
 121  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 48,91  27.10.2016
 122  2016001567  KEO, s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu
 13,50  27.10.2016
 123  201609  Jozef Antol, Dačov Lom č.215, palivové drevo
 600,00  27.10.2016
 124  6138090020  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 160,46  18.10.2016
 125  10160293  Peter Jurík-LISA, Čierna Voda, prezentácia obce
 27,88  11.11.2016
 126  9790304196  Slova Telecom, a.s., Bratislava, telefón
 15,18  18.11.2016
 127  1161120996  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 12,95  11.11.2016
 128  3132162098  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 260,17  11.11.2016
 129  1650012169  VAŠA Slovensko, a.s., Bratislava, stravné lístky
 220,77  10.11.2016
 130  0237128053  Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET, telefón
 40,73  23.11.2017
 131  6238100037  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, odvoz TKO, BRO
 342,00  19.12.2016
 132  160100066  KEISH, s.r.o., Detva, výrub stromov
 300,00  30.11.2016
 133  052616  VOSKO, s.r.o. Brusno, seminár
 35,00  29.11.2016
 134  0031001136  Victory sport, spol. s r.o., Bratislava, trofeje -stolnotenisový turnaj
 30,02  29.11.2016
 135  03383711  INPROST.s.r.o., Bratislava, Obecné noviny predplatné na rok 2017
 67,60  16.12.2017
 136  2016001921  KEO, s.r.o. Záhorce, ročná licencia - 2017
 213,49  08.12.2017
 137  6791240427  Slovak Telecom, a.s., Bratislava, telefón
 15,18  19.12.2016
 138  20161586  Disig, a.s., Bratislava, služby - elektronické schránky
 103,20  08.12.2016
 139  2160395  Banskob. reg. správa ciest, oblasť Lučenec, zimná údržba MK, posypový materiál
 173,58  08.12.2016
 140  3132162328  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 329,74  08.12.2016
 141  1161221131  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 21,96  08.12.2016
 142  6138110021  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 80,23  19.12.2016
 143  6138110030  I.Družstevná, a.s, Dačov Lom, zimná údržba MK
 58,44  19.12.2016
 144  5916048825  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Verejná správa SR -ročný prístup na portál
 96,00  21.12.2016
 145  2161297154  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica,voda č.262
 22,46  05.01.2017
 146  2161297153  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica, voda č.204
 4,21  05.01.2017
 147  2161297152  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica, voda č.124
 4,21  05.01.2017
 148  2161297151  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.bystrica, voda ihrisko
 4,21  05.01.2017
 149  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 43,59  16.12.2016
 150  1650013730  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky
 145,35  19.12.2016
 151  19932016  Profesionálny register, s.r.o., Bratislava, reklamné služby
 240,00  21.12.2016
 152  13342016  Prima banka Slovensko, a.s., Žilina, vedenie účtu majiteľa cenných papierov
 44,66  05.01.2017
 153  2161305958  Stredoslov. vod. prev. spoločnosť, a.s., B.Bystrica, voda č.113
 11,08  05.01.2017
 154  3132162551  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 393,66  19.01.2017
 155  2711005706  SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava, el.energia nedoplatok
 24,21  13.01.2017
 156  1170129363  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 13,28  19.01.2017
 157  5041603871  Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, Finančný spravodajca doplatok r.2016
 13,67  19.01.2017
 158  6138120022  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz BRO, zimná údržba MK
 208,60  21.02.2017
 159  6138120023  I.Družstevná, a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 412,61  21.02.2017
   r.2017      
 1  725852017  ajfa+avis, Źilina, Čo má vedieť mzdová účtovníčka
 49,50  05.01.2017
 2  5792186103  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón
 15,72 18.01.2017
 3  0237128053  Orange Slovensko, a.s, Bratislava, INTERNET, telefón
 43,50  19.01.2017
 4  2017000030
 KEO sr.o., Záhorce, aktualizácia programu
 13,50  19.1.2017
 5  1162017  Centrálny vestní organizácií s.r.o., Komárno, reklamné služby
 240,00  20.02.2017
 6  2017000222  KEO s.r.o. Zahorce, aktualizácia programu
 13,50  27.01.2017
 7  170050  GASTRO-GALAXI, Stuľany 195, Koprivnica SR, zariadenie do kuchyne
 2 760,32
 27.01.2017
 8  2170019  Banskobystrická reg. správa ciest, a.s., Lučenec, zimná údržba miestnych kom.
 98,17  02.02.2017
 9  00127024  National Pen, reklamné predmety
 144,49  02.02.2017
 10  20170013  Hi-tech s.r.o., V.Krtíš, zariadenie do kuchyne
 737,00  06.02.2017
 11  6170038  SUDI s.r.o., Hurbanovo, dresy
 541,21  03.02.2017
 12  2017000399  KEO s.r.o., Záhorce, aktualizácia programu
 13,50  10.02.2017
 13  9793140821  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón
 15,18  20.02.2017
 14  1170228049  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 23,53  10.02.2017
 15  3132170124  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 173,31  10.02.2017
 16  7138010010  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 160,46  21.02.2017
 17  7138010013  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií
 952,20  21.02.2017
 18  0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 40,49  20.02.2017
 19  2017000601  KEO s.r.o., Zahorce, aktualizácia programu
 13,50  20.02.2017
 21  2171105724  SOZA, Bratislava, autorsk odmena
 30,00  28.02.2017
 22  2171105725  SOZA, Bratislava, autorská odmena
 20,40  28.02.2017
 23  3382017  Databanka firiem s.r.o., Bratislava, reklamné služby
 240,00  28.02.2017
 24  1750002641  VAŠA Slovensko, s.r.o., Bratislava, stravné lístky
 250,40  02.03.2017
 25  2794103266  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón
 17,78  20.03.2017
 26  3132170357  Marius Pedersen, a.s., Trenčín, uskladnenie TKO
 205,44  16.03.2017
 27  1170328330  SWAN, a.s., Bratislava, telefón
 16,68  16.03.2017
 28
 0237128053  Orange Slovensko, a.s., Bratislava, INTERNET, telefón
 40,49  28.03.2017
 29  7138020013  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, vývoz TKO
 160,46  
 30  7138020014  I.Družstevná a.s., Dačov Lom, zimná údržba miestnych komunikácií
 590,16  
 31  1704516  SLOVGRAM, Bratislava, odmeny výkonným umelom
 38,50  23.03.2017
 32  170100012  KEISH s.r.o., Detva, výrub stromov
 925,00  23.03.2017
 33  170062  Jaroslav Kristin COMET, údržba zabezp. zariadenia
 175,92