Objednávky

5

P. c. C. obj.
Predmet Dodávatel Dátum    
 1 01/2011 Dodávka štrkodrvy na posyp Goetrans lomy,   Sása 21.02.2011
 2 02/2011  Dodávka a montáž konvektorov
 ELCOP. s.r.o. Sliac
14.3.2011
 3 03/2011  Dodávka a montáž dopravných znaciek
 ZARA Velký
 Krtíš
23.9.2011
 4 04/2011  Dodávka štrkodrvy na posyp  Geotrans
lomy Sása
7.11.2011
 1  01/2012  Kamenivo-údržba miestnych  komunikácií Geotrans-lomy Sása 31.01.2012
 2 02/2012   Dodávka štrkodrvy na posyp Geotrans lomy Sása   23.03.2012
 3 03/2012  Aktualizácia údajov (WISKAN)   Správa katastra 
 Veľký Krtíš
 02.04.2012
 4 04/2012   Zhotovenie kovovej mreže 
 na zabezpečenie skladu 
 Jozef Lavrík-LAVOX  10.05.2012
 5  05/2012 Zhotovenie maľovanej mapy regiónu Hont  CBS spol. s.r.o.   Banská  Bystrica  31.07.2012
 6  06/2012 Ozvučenie a hudobná produkcia na oslavy SNP   UNIMEDIA  V. Krtíš  15.08.2012
 7 07/2012   Dodávka a montáž dopravných značiek       ZARA   V. Krtíš  24.09.2012
 8  08/2012  Dodávka štrkodrvy na posyp  Milan Násali - ELMOUR, V.Krtíš 06.12.2012
 1  01/2013  Dodávka štrkodrvy na posyp  Milan Násali-
ELMOUR, V:Krtíš
 08.01.2013
 2 02/2013
 Výroba a montáž čakární  Roman Adamek
Bratislava
10.06.2013
 3  03/2013  Dodávka plechových tabúľ
 Jozef Lavrík-LAVOX
 03.07.2013
 4  04/2013  Kultúrny program-Vatra SNP 2013
 MOMS Hrušov, Ján Brloš
 20.08.2013
 5  05/2013  Ozvučenie akcie Vatra SNP 2013
 Zemka s.r.o.
V. Krtíš
 20.08.2013
 6 06/2013
 Prenájom stanu, propagačný materiál
 IKE s.r.o
Slatinka 176
 26.08.2013
 7  07/2013  Grafické a redakčné práce
 OZ Za spoločný pokrok, V.Krtíš
 26.08.2013
 1 01/2014
Kontrola hasiacich prístrojov
 HP SERVIS
V.Krtíš
03.03.2014
 2 02/2014
Školenie BOZP,PO
Zaťkov Pavel,
BEZA Krupina
12.03.2014
 3 03/2014
 Materiál na opravu kontajnerov
 Jozef Lavrík - LAVOX
 04.04.2014
 4 04/2014
Výstava exotických plazov
Agentúra "NOSTALGIA", Kútniky
08.08.2014
 5
05/2014
Ozvučenie akcie VATRA 2014
Zemka, spol. s.r.o.
V. Krtíš
 26.08.2014
 6 06/2014  Prenájim a montáž stanu, propagačný materiál
 IKE, spol. s.r.o. Slatinka 176
 26.08.2014
 7 07/2014 Kultúrny program
na oslavách SNP
 Lýdia Takáčová
990 01 V. Krtíš
 26.08.2014
 8 08/2014
 Štrk na posyp a opravy miestnych komunikácií ELMOUR
Veľký Krtíš
 28.11.2014
 1 01/2015
Materiál na opravu kontajnerov
 Jozef Lavrík, LAVOX V. Krtíš
 17.04.2015
 2  02/2015 Krovinorez
 ZA TECH V. Krtíš
 26.05.2015
 3 03/2015
Štrkodrva na opravu miestnych komunikácií
 ABC servis, Pliešovce
 30.06.2015
4
 04/2015  Kultúrny program na oslavy SNP
 Umelecká agentúra O.W.Music, s.r.o.
 05.08.2015
 5 05/2015
 Prenájom a montáž stanu, propagačný materiál-oslavy SNP
 IKE, spol. s.r.o., Slatinka 176
 27.08.2015
 6 06/2015
 Ozvučenie na oslavy SNP
 Zemka, s.r.o. Veľký Krtíš
 27.08.2015
 7  07/2015  Štrkodrva na posyp a opravy miestnych komunikácií
 ELMOUR BETON s.r.o. Veľký Krtíš
 12.11.2015
 8  08/2015  Výroba   kancelárskeho stola
 Ján Križan, STOLÁRSTVO KRIŽAN, Senohrad
 20.11.2015
 9  09/2015  Matričné  doklady
 a formuláre
 Centrum polygrafických služieb
Bratislava
 30.11.2015
 10  10/2015  Rezivo - dosky
 DOS Slovakia, s.r.o., Veľké Straciny
 17.12.2015
 1  01/2016  Audit účtovnej závierky
 Ing. Ľudovít Vician, Považská Bystrica
 26.04.2016
 2  02/2016  Oprava miestneho rozhlasu
 Servis Krška, Lučenec
 11.05.2016
 3  03/2016  Hracie prvky
 na ihrisko
 DELIVER DOORS, Slovenský Grob
 12.07.2016
 4 04/2016
Kultúrny program na oslavy SNP
 Folklórny súbor Hont, Krupina
 25.07.2016
 5 05/2016
Práca s manipulátorom-oprava miestnych komunikácií-lazy
 PETRO AGRO,s.r.o., Riečky 642/35
 02.09.2016
 6  06/2016  Vodoinštalatérske práce-oprava vodovodu KD
 MULT-MONT Dolné Plachtince
 26.09.2016
 7  07/2016  Zimná údržba miestnych komunikácií
 BBRSC stredisko Veľký Krtíš
 16.11.2016
 8  08/2016  Výrub stromu
 KEISH,s.r.o., Detva
 22.11.2016
 9  09/2016  Poháre na stolnotenisový turnaj
 VICTORY SPORT, s.r.o. Bratislava
 22.11.2016
 1  01/2017  Dresy pre OFK Dačov Lom
 SUDI, s.r.o. Hurbanovo
 12.01.2017
 2 02/2017
 Zariadenie do kuchyne KD
GASTRO-GALAXI Koprivnica
 16.01.2017
 3 03/2017
 Zariadenie do kuchyne KD
 Elektro Play Veľký Krtíš
 20.01.2017
 4 04/2017
 Výrub stromov
 KEISH, s.r.o. Detva
 08.03.2017
 5  05/2017  Brúsenie a lakovanie parkiet
 v KD
 TERMOTEX, s.r.o. Veľký Krtíš
 28.07.2017
 6  06/2017  Drvené kamenivo na posyp miestnych komunikácií
 ELMOUR BETON, s.r.o.
Veľký Krtíš
 28.11.2017