Oznamy

Civilná ochrana
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Informácia pre verejnosť
docx Zemetrasenie
doc Vysoké teploty
docx Povodne
docx Požiar
docx Víchrica
docx Únik NCHL
docx Únik NBL
Pozemkové spoločenstvo Urbár Dolný Dačov Lom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Upozornenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Upozornenie pre občanov
doc Hasiči varujú
pdf Harmonogram vývozu tried. odpadu na rok 2018
pdf Pošta Dačov Lom
Zverejnenie zámeru
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Pozvánka
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Informácia o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR
pdf Informácie pre voliča
pdf Zákon č. 180/2014 Z.z.
Pozemkové spoločenstvo Urbár Horný Dačov Lom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zmluva o PS
xls PSHDLom