Oznamy

Pozemkové spoločenstvo Urbár Dolný Dačov Lom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Upozornenie
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Upozornenie pre občanov
doc Hasiči varujú
pdf Ako separovať v domácnostiach
pdf Harmonogram vývozu triedeného odpadu
Zverejnenie zámeru
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Pozvánka
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Informácia o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR
pdf Informácie pre voliča
pdf Zákon č. 180/2014 Z.z.
Pozemkové spoločenstvo Urbár Horný Dačov Lom
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Zmluva o PS
xls PSHDLom