Dokumenty

Informácie pre obyvateľov
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Žiadosť o odstránenie stavby
doc Ohlásenie drobnej stavby
doc Ohlásenie stavebných úprav
doc Zmena užívania stavby
DOC Žiadosť o povolenie terénnych úprav
doc Žiadosť o výrub stromov
DOC Žiadosť o stavebné povolenie
Ekonomická oblasť
rozpočet, záverečný účet obce, výročná správa
doc Záverečný účet obce r.2011
doc Finančný rozpočet r.2012
docx Programový rozpočet 2012
docx Záverečný účet obce r.2012
docx Výročná správa r.2012
pdf výročná správa r.2013
pdf Záverečný účet obce r.2013
pdf finančný rozpočet 2014
pdf Záverečný účet obce z.2014
pdf Výročná správa r.2014
pdf finančný rozpočet r.2015
pdf záverečný účet obce za rok 2015
pdf výročná správa obce za rok 2015
pdf Finančný rozpočer r.2016
pdf Finančný rozpočet r.2017
Faktúry na stiahnutie
pdf Fa_MilanNasali ELMOUR _December 2011 137550,00€
Dokumenty Zmluvy
pdf Zmluva Dacov lom Milan Nasali ELMOUR .pdf
pdf Zmluva o dielo I.Družstevná a.s. Vývoz tuhého odpadu December 2011
pdf Zmluva o najme nebyt. priestorov Slovenská Pošta Február 2012
pdf Zmluva o vypomoc pri zimnej údržbe 14.11.2011
pdf Zmluva o vykonani auditu účtovnej uzavierky Vician 4.6.2012
doc Zmluva o tr. odpade Jul 2012
doc Zmluva-nakladanie s elekto.odpadom. Jul 2012
doc Zmluva-ukl.odpadu Jul 2012
doc zmluva o poskytnuti fin dot. Banska bystrica 20.09.2012
doc Zmluva_ELEMONT_sro_Zhodnocovanie Odpadu
pdf zmluva-zimná údrzba Druzstevna a.s. Dacov Lom
pdf Zmluva-reklama Klaudia Nagyová Top Register
doc Zmluva o dielo vývoz TKO
pdf Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
pdf Zmluva zimná údržba
pdf Zmluva Úrad vlády
pdf Zmluva vývoz TKO
pdf Zmluva o dielo-výmena vchodových dverí
pdf Zmluva audit
pdf Zmluva zber šatstva
pdf Zmluva o dielo-rekonštrukcia strechy KD
pdf Zmluva o dielo-kultúrny program
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
pdf Hromadná licenčná zmluva
pdf Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami
pdf Zmluva o dielo-vývoz TKO
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Dodatok k zmluve
pdf Nájomná zmluva
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o kúpe cenných papierov
pdf Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie
pdf Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf Zmluva o vykonaní auditu
pdf Zmluva o výpomoci dopravnými prostriedkami
pdf Zmluva o dielo vývoz TKO
pdf Kúpna zmluva 01
pdf Zmluva o výpožičke
pdf Kúpma zmluva
pdf Zmluva o podmienkach tried. systému zberu odpadov z obalov
pdf Dodatok k zmluve
pdf Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
pdf Zmluva o dielo-Zapletalová
pdf Zmluva o vykonaní auditu
pdf Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
pdf Zmluva o výpomoci DP
pdf Zmluva o pripojení
pdf Zmluva-vývoz TKO 2017
pdf Darovacia zmluva
pdf Dodatok k zmluve Slovak Telekom
pdf Zmluva o vykonaní auditu za rok 2016
pdf Licenčná zmluva
pdf Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie
pdf Zmluva o dielo-DS
pdf Dodatok k zmluve
pdf Zmluva o výpomoci DP
pdf Zmluva-vývoz TKO 2018
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva-Webex
pdf Poistná zmluva
VZN obce
doc VZN o miestnom referende
doc rokovací poriadok
odt VZN o nakladaní s odpadom
odt VZN o školských obvodoch
pdf VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
doc VZN o miestnych daniach
rtf VZN o dani z nehnuteľností
odt Dodatok k VZN
doc VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
doc VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2014
rtf VZN o dani z nehnuteľností 2014
doc VZN o poskytovaní dotácií
odt Smernica č. 01/2014
doc VZN o dani z nehnuteľností na rok 2015
odt VZN o podmienkach predaja a poskytovaní služieb
pdf Dodatok k VZN č.01/2015
pdf VZN o dani z nehnuteľností na rok 2016
pdf VZN o nakladaní s KO a DSO
pdf VZN o miestnych daniach a poplatkoch 2017
pdf VZN o dani z nehnuteľností na rok 2017
pdf VZN o dani z nehnuteľností na rok 2018
pdf VZN o zavedení verejných dávok